Preventie

Met de huidige en komende ontwikkelingen in de gezondheidszorg speelt preventie een steeds belangrijkere rol. Voorkomen dat mensen problemen of zelfs stoornissen krijgen, die veel lijden veroorzaken en waaraan grote kosten verbonden zijn. Om heel verschillende redenen is het voorkomen van problematiek dus erg belangrijk.

Vanuit Protentie bieden we diverse aangrijpingspunten voor preventie:

  • trainingen voor risicogroepen, zoals in het onderwijs
  • trainingen voor professionals of andere betrokkenen om snel beginnende problematiek op te sporen (vroegdiagnostiek, gate-keeping), zoals rondom depressie en zelfdoding. richtlijnen toegespitst op organisatie of instellingen, bijvoorbeeld rondom het voorkomen van burn-out
  • kortdurende interventies in teams, bijvoorbeeld rondom conflicthantering
  • coachingsgesprekken voor individuen

Neem contact met ons op voor meer informatie of overleg over uw specifieke vraag of doel.