Onderzoek

Protentie doet of ondersteunt wetenschappelijk onderzoek. We helpen u met het formuleren van onderzoeksvragen, het schrijven van een subsidieplan, het opzetten en uitvoeren van het onderzoek, het verzamelen en analyseren van de data en het schrijven van het verslag.