Instelling

Vanuit Protentie BV organiseren we de zorginhoudelijke- en bestuurlijke invulling van de taken van betrokken medewerkers van GGZ Veenendaal.

We hebben ervaring met het opzetten en onderhouden van een GGZ instelling en de transitie van vrijgevestigde praktijk naar een Wtza erkende instelling.