Instelling

In samenwerking met de LVVP stellen we onze documenten die nodig zijn in het proces van toewerken naar een erkende GGZ instelling beschikbaar voor LVVP leden.

We willen onze ervaringen delen en het voor collega’s zo gemakkelijk mogelijk maken te voldoen aan alles eisen die gesteld worden.

Deze documenten kunnen worden aangepast naar eigen believen. Daarnaast biedt Protentie hierbij ondersteuning. Voor deze ondersteuning gaat u indien gewenst een overeenkomst met ons aan waarin we u persoonlijk, telefonisch, dan wel per email verder op weg helpen.