Proventie

Preventie vanuit een professioneel perspectief, georganiseerd vanuit Protentie.

Met de huidige en komende ontwikkelingen in de gezondheidszorg speelt preventie een steeds belangrijkere rol. Voorkomen dat mensen problemen of zelfs stoornissen krijgen, die veel lijden veroorzaken en waaraan grote kosten verbonden zijn. Om heel verschillende redenen is het voorkomen van problematiek dus erg belangrijk.

Vanuit Protentie bieden we diverse aangrijpingspunten voor preventie:

  • trainingen voor risicogroepen, zoals in het onderwijs
  • trainingen voor professionals of andere betrokkenen om snel beginnende problematiek op te sporen (vroegdiagnostiek, gate-keeping)
  • ontwikkeling van methodieken of richtlijnen toegespitst op organisatie of instellingen, bijvoorbeeld rondom het voorkomen van burn-out
  • kortdurende interventies in teams of bij individuen

Ouders betalen vaker zelf voor behandeling kind – AD.nl

Wanhopige ouders trekken zelf de portemonnee om de psychische behandeling van hun kind te regelen. Gemeenten stellen de behandelkosten vaak boven de beste zorg. Ouders nemen het heft daarom in eigen handen. ‘Zo dreigt een tweedeling. Niet alle ouders kunnen een behandeling betalen.’ Psychiater Michiel Bosman ziet ze geregeld in zijn elf praktijken: wanhopige ouders die zien dat hun kinderen

Bron: Ouders betalen vaker zelf voor behandeling kind – AD.nl

Financiële belangen en bureaucratie bedreigen kwaliteit en toegang jeugdhulp – GGZ Totaal

De Kinderombudsman constateert dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd, doordat gemeenten omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.Ook organisatieproblemen en administrat…

Bron: Financiële belangen en bureaucratie bedreigen kwaliteit en toegang jeugdhulp – GGZ Totaal

Start van Protentie!

Dit is het eerste bericht op de blog van Protentie. Bedoeling is met enige regelmaat te schrijven over wat we meemaken als kleine GGZ instelling, maar ook berichten van anderen en nieuwsberichten te verzamelen – op het gebied van het managen van een kleine GGZ instelling in deze roerige tijden.